Opdrachtgevers

Hoger onderwijs

Saxion, TU Eindhoven, Avans Hogeschool, Hogeschool van Rotterdam, Hogeschool Inholland, Haagse Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Juridische Hogeschool, Erasmus Universiteit, Vrije Universiteit Amsterdam

Bedrijfsleven

VDL ETG, Baker & Baker, NBD Biblion, Viedome, Van Iersel Luchtman advocaten, Jan Vis Entertainment, Tata Steel, Flux, Mojo Concerts, ING

Zorg​

ErasmusMC, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd

Ministeries​​

BZ, OCW, VWS, SZW, EZK, Financiën

Uitvoeringsorganisaties/ZBO’s

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Docdirect, Inspectie van het Onderwijs, Rijksvastgoedbedrijf, Unie van Waterschappen, Belastingdienst, Rijkswaterstaat, Dienst Uitvoering Onderwijs

Gemeentes/provincies

Hof van Twente, Veiligheidsregio Haaglanden, Provincie Noord-Holland, Waterschap Rivierenland

Partners

Ardis
Bureau Spraakwater
Beinc
Maaike Pol

Heb jij een verandervraag?