Expertise

Veranderoplossingen werkt op zes gebieden:

Verandertrajecten / Organisatieontwikkeling

Wil je je organisatie verder ontwikkelen en ambities realiseren?

Veranderoplossingen faciliteert en ondersteunt bij het realiseren van veranderplannen met een ontwerp op maat.

Teamcoaching / teamontwikkeling

Loopt de samenwerking binnen een team niet lekker? Willen jullie de samenwerking binnen het team verbeteren?

Veranderoplossingen ondersteunt (management-)teams bij het verbeteren van de samenwerking, onderlinge relaties en prestaties. Teamcoaching is altijd custom-made, afhankelijk van waar het team staat en wat het team nodig heeft.

Leiderschapsontwikkeling

Vraagt de veranderende omgeving en organisatie om ander leiderschap? Of wil je leren leidinggeven?

Veranderoplossingen begeleidt organisaties bij verschillende leiderschapsontwikkelvragen, zoals het ontwerpen en begeleiden van leiderschapsprogramma’s voor talenten, jong leidinggevenden en ervaren leidinggevenden.

Adviseur HRD Hogeschool:
‘Caroline ervaar ik als een kundig en bekwame expert op het gebied van leiderschapsontwikkeling. Ze heeft een uitgebreid repertoire aan modellen, werkvormen en gepaste interventies om de deelnemers te verleiden om hun leiderschapsontwikkeling een boost te geven. Haar werkwijze richting zowel de opdrachtgever als richting deelnemers is persoonlijk en toegankelijk en toch ook resultaatgericht. Het is fijn samenwerken met Caroline.’

Procesbegeleiding

Wil je een offsite meeting (heisessie) organiseren met je (management-)team, afdeling of organisatie?

Veranderoplossingen ondersteunt bij zowel het maken/vormgeven van het programma als het begeleiden/modereren/voorzitten van de dag zelf.

Directeur Universiteit:
‘Caroline begeleidt al jaren ons managementdagen naar grote tevredenheid. Ze weet een mooie balans te vinden tussen het faciliteren van het juiste gesprek en het behalen van de vooraf gestelde doelen. Ze creëert een veilige en open setting waardoor moeilijke onderwerpen de ruimte krijgen, geeft het gesprek ruimte als het kan en stuurt bij als het moet. Dat resulteert in draagvlak voor de gemaakte afspraken en draagt bij aan een sterk teamgevoel.’

Persoonlijke coaching

Wil jij je persoonlijke effectiviteit op je werk vergroten? Wil je, vanuit verbinding met jezelf en met je omgeving, meer impact hebben?

Coaching helpt je om je doelen te bereiken door overtuigingen en patronen te onderzoeken en vaardigheden te oefenen.

Maatwerk Trainingen

Veranderoplossingen biedt trainingen op maat, meestal ‘incompany’ en onderdeel van een organisatie-, team-, of leiderschapstraject. Trainingen op het gebied van persoonlijk leiderschap, leidinggeven aan verandering, gespreksvaardigheden (met acteurs), feedback geven en ontvangen, conflicthantering, beïnvloedingsvaardigheden, creativiteitstechnieken, werkdruk, timemanagement, adviesvaardigheden et cetera.

Heb jij een verandervraag?